Warmtepompboilers

Kundig advies over uw warmtepompboiler

Luwaco is erkend vakman en wij zijn kundig in vele merken warmtepompboilers: Stiebel Eltron, Nibe, Inventum, Itho Daalderop. Kijk bij de referenties van tevreden klanten: Referenties

Afhankelijk van uw wensen verwijderen wij de warmtepompboiler of repareren en vervangen.

Wilt u graag advies van ons krijgen? Bel met A. den Hartog: Mobiel: 06-26710606

Of stuur een email:


Werking van de warmtepompboiler

Om het eenvoudig te houden maken we onderscheid in 3 type warmtepompen: lucht- lucht warmtepomp (veelal Airco genoemd), de lucht-water warmtepomp en de water-water warmtepomp.

Het 1e staat voor de energiebron en het 2e staat voor de afgifte bestemming. Een lucht-water warmtepomp of warmtepompboiler onttrekt de benodigde Energie (warmte) uit de lucht (buitenlucht of ventilatielucht) en geeft deze af aan een Bestemming (buffervat t.b.v. vloerverwarming of tapwater)

Om een dergelijk proces rendabel te maken moet er gebruik gemaakt worden van een medium dat bij lage temperaturen en relatief kleine verschillen veel energie kan overdragen.  Afhankelijk van het soort werkt een warmtepomp bijvoorbeeld linksom of rechtsom. Maar ten alle tijden onttrekt het ergens warmte en geeft deze elders weer af.

Het is een gesloten kringloop van een vloeistof met een laag kookpunt, bijvoorbeeld freon, die verdampt in de verdamper (binnentoestel) en weer condenseert tot vloeistof in de condensor (buitentoestel). De warmte wordt hierbij netto van de verdamper naar de condensor vervoerd, tegen de bestaande temperatuurgradiënt in.

Schematische weergave Warmtepomp principe.

Schematische weergave Warmtepomp principe.

 

1 is de condensor (bij een airco wordt hier de warmte afgegeven aan de buitenlucht, bij een warmtepompboiler is dit het water in het voorraadvat, of de vloer bij vloerverwarming)

2 de expantieventiel hier zet de vloeistof weer uit. 

 3 de verdamper  4 is de compressor.

 

Bij een airco is de unit waar de koude lucht uit komt, de verdamper, (hij onttrekt warmte, energie, uit de ruimte) terwijl dat bij een Lucht – water warmtepomp nu juist het punt is waar de warmte (energie) aan afgeven moet worden.

Water – Water warmtepomp

Voor de verwarming gebruikt de warmtepomp brijn – een mengsel van water en antivriesmiddel – (grond)water of lucht als (gratis) energiebron om cv- of tapwater te verwarmen. Het bronmedium wordt door een pomp over een warmtewisselaar (verdamper) geleid. Het in de verdamper aanwezige vloeibare koudemiddel neemt de warmte van de bron op en verdampt. De damp wordt door een compressor aangezogen en samengeperst, waardoor de druk en de temperatuur ervan oplopen.

Schematische weergave warmtepomp

In een tweede warmtewisselaar (condensor) condenseert de damp weer tot vloeistof. Dit levert de energie om water te verwarmen voor ruimte- of tapwaterverwarming. Met een expansieventiel worden de druk en de temperatuur van het koudemiddel weer verlaagd en begint de kringloop van vooraf aan.

De werking van een warmtepomp kan ook omgekeerd worden voor actieve koeling van een woning of gebouw. Ook passieve koeling is mogelijk.

Op deze site hebben wij het eigenlijk alleen over de lucht-waterwarmtepomp. Deze maakt dus voornamelijk gebruik van de aanwezige warmte in de “ventilatie”lucht.

Reacties zijn gesloten.